Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 9B - v8-14 - vt17

Skapad 2017-04-02 10:53 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Planering i matematik för veckorna 45 - 51 (hösttermin 2016).
Grundskola 9 Matematik
Planering för veckorna 8 - 14

Innehåll

vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

8

Genomgång

3.4 Kvadrater och kvad-ratrötter

 

Jobba med minst två nivåer av 3.4

(sid. 129 - 133)

 

20 min: Gammalt NP

Facit till gamla nationella provet   Rättning

 

Fortsätt jobba med kap. 3.4

Gammalt NP: Genomgång av vissa uppgifter

9

Förhör på 3.4

 

Genomgång

3.5 Pythagoras sats

 

Jobba med minst två nivåer av 3.5

(sid. 137 - 141)

Fortsätt jobba med 3.5

Förhör tillbaka

Frågor och oklarheter

Repetition (Kap. 6 – XYZ)

10

Förhör på 3.5

 

Genomgång

4.1 Procent

 

Jobba med minst två nivåer av 4.1

(sid. 158 – 163)

Fortsätt jobba med 4.1

Förhör tillbaka

Frågor och oklarheter

Repetition (Kap. 6 – XYZ)

11

Förhör på 4.1

 

Genomgång

4.2 Förändringsfaktor

 

Jobba med minst två nivåer av 4.2

(sid. 167 - 171)

Fortsätt jobba med 4.2

 

 

 

NP i svenska

Mattelektion??

 

Jobba med kapitel 6 - XYZ

 

12

Förhör på 4.2

 

Genomgång

4.3 Funktioner

 

Jobba med minst två nivåer av 4.3

(sid. 174 - 178)

Fortsätt jobba med 4.3

Förhör tillbaka

Frågor och oklarheter

Repetition (Kap. 6 – XYZ)

 

 

vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

13

Förhör på 4.3

 

Genomgång

4.5 Tillämpning av linjära funktioner

 

Jobba med minst två nivåer av 4.5

(sid. 191 -195)

Fortsätt jobba med 4.5

Förhör tillbaka

Frågor och oklarheter

Repetition (Kap. 6 – XYZ)

14

Förhör på 4.5

 

Genomgång

4.4 Linjära funktioner

 

Jobba med minst två nivåer av 4.4

(sid. 185 -188)

Fortsätt jobba med 4.4

Förhör tillbaka

Frågor och oklarheter

Repetition (Kap. 6 – XYZ)

15

PÅSKLOV

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: