Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tredimensionellt arbete

Skapad 2017-04-02 13:05 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi prövar olika tekniker för att skapa tredimensionellt

Innehåll

Med hjälp av olika tekniker undersöker vi hur man skapar tredimensionell effekt. 

Vi tecknar och målar på varierade sätt för att få fram känslan av att bilden "poppar" ut ur pappret.

Vi skulpterar i lera valfritt objekt.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

← visa mindre
Redskap för bildframställning

Matriser

Bl
Tredimensionellt arbete

Nivå 1
Eleven kan följa enkla instruktioner och framställa olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet går fram. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Nivå 2
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Nivå 3
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: