Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vinkingatiden och medeltiden vt 2017

Skapad 2017-04-02 13:11 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Historia
Tema Vikingatiden och medeltiden Lgr11 " Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid."

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga
 • Tolka historien och utvecklingslinjer
 • Grund för att skapa historisk kunskap
 • Kunskaper
 • resonera om likheter och skillnader
 • historiska begrepp

Bedömning - vad och hur

 • Vad
 • Kunskaper om historiska begrepp
 • Resonera kring historiska tidsramar

 

 • Hur
 •  Lärare gör kontinuerliga bedömningar
 • Dina muntliga redovisningar bedöms av lärare och kamrater med 2 stars and a wish (Vikingatiderna och Medeltiden)

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • Vikingatiden levnadsvillkor
 • Medeltiden levnadsvillkor
 • hur man resonerar om likheter och skillnader
 • Arbetsformer
 • Filmer 
 • inläsningstjänst
 • diskutera- samtal om begreppen, levnadsvillkor
 • läsa och skriva
 • Dokumentation Ipad (faktatext Book Creator, Pages, Imovie)
 • Dokumentation, Collage
 • Arbete i grupp (kollaborativt lärande)
 • Kamratbedömning och självbedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: