👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-19 åk 4 Textilslöjd, Kasse. MF/MB

Skapad 2017-04-02 14:33 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Textilslöjd, Kasse, åk 4
Grundskola 4 Slöjd

Innehåll

Textilslöjd, Kasse, åk 4

Mål för elev

 

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Innehåll


Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Begrepp som används i samband med de olika teknikerna

Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.


Slöjdens arbetsprocesser

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, i en loggbok.

Genomförande

 • Du kommer att tillverka en kasse genom att följa en skriftlig instruktion.
 • En sida av kassen formges och färgas genom afrikansk batik, mjölbatik. Kunskap och inblick i olika kulturella uttryck.
 • Du ska välja ett tyg till den andra sidan av kassen och handtag som matchar den afrikanska batiken genom återbruk av spilltyg, miljöaspekten.
 • Förståelse av hur man använder ett strykjärn och hur det kan underlätta tillverkningen.
 • Tillverka en namnbricka genom att använda symaskin för broderi där du broderar ditt namn.
 • Virka ett band av luftmaskor för att tillsätta namnbrickan som också tillverkas i åk 4.
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.
 • Utvärdera slöjdens arbetsprocess, genom att använda slöjdord (slöjdbegrepp). 

Bedömning

 

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt.
 • Analysera och värdera arbetsprocessen.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Matriser

Sl
Textilslöjd, Kasse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett ENKELT och delvis genomarbetat sätt formge och framställa en enkel KASSE utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan på ett UTVECKLAT och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa en enkel KASSE i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT och väl genomarbetat sätt formge och framställa en enkel KASSE i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Välja och motivera tillvägagångssätt
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material och sådant som ELEVEN SJÄLV har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera
Eleven kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats av att tillverka en kasse och hur det har påverkat kassens kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLANDE omdömen om sin arbetsinsats av att tillverka en kasse och hur det har påverkat kassens kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats av tillverkningen av kassen och hur det har påverkat kassens kvalitet.