Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Matematik åk 7 Bråk VT 17 - 7C

Skapad 2017-04-02 15:19 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett bråktal kan även tolkas som en division mellan två tal, fast man räknar inte ut kvoten t.ex. 3/4 som benämns “tre fjärdedelar”.
Grundskola 7 Matematik Matematik

Ett bråktal är egentligen en division mellan två tal, fast man räknar inte ut kvoten t.ex. 3/4 som benämns “tre fjärdedelar”.

Innehåll

Förmågor

Förmågor: undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

• Problemlösning
• Begrepp
• Metoder
• Resonemang
• Kommunikation

Innehåll

Under arbetet ska dessa behandlas och elever ska i slutet kunna:

– delar av det hela
– mer än en hel
– olika bråk men lika stor del
– förkortning och förlängning
– del av ett antal
– räkna ut delen
– addition och subtraktion av bråk
– bråk i decimalform - förhållanden
– proportioner

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper elever ska kunna:

– veta vad ett bråk är

– skriva ett bråktal både i bråkform och i blandad form

- förkorta och förlänga ett bråktal

– jämföra storleken på olika bråk

– räkna ut en viss del av ett antal

– addera och subtrahera bråk med både lika och olika nämnare

– omvandla ett bråktal till decimalform

 

 

Träningsupplägg:

Syftet med träningsupplägget är för att vi ska kunna planera in olika aktiviteter under området och då är det viktigt att alla är med. Detta tidsschema gäller för varje lektion. Hinner ni inte med uppgifterna under lektionstid eller är frånvarande måste ni arbeta resten hemma. Är det för svårt och ni inte hinner med så säg till.

 

Till denna delen finns en “flippad” genomgång som ni med stor fördel kan titta på och repetera. 

https://www.youtube.com/user/e1m0h/playlists

 

https://www.youtube.com/watch?v=ml0lHke780o&list=PLC0uA88O8pF_60Eki74OqIAG5VfL9WKJu

 

Lektion

Vecka

Dag

Genomgång

Uppgifter att räkna

När du är klar

 

1

13

onsdag

Delar av det hela

Mer än en hel

1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

2

13

fredag

Vilket bråk är störst

Olika bråk men lika stor del

13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

 

 

3

13/14

fredag/måndag

Förkortning

Förlängning

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 38

 

 

4

14

onsdag

Del av ett antal

Räkna ut delen

39, 40, 41,

42, 43, 44, 45, 46

 

 

5

14

fredag

Addition och subtraktion av bråk

Aktivitet?

47, 48, 49, 50,

51, 52

 

6

14

fredag

Addition och subtraktion av bråk

Aktivitet?

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

 

 

7

16

onsdag

Bråk i decimalform

61, 62, 63, 64, 65

 

 

8

16

fredag

 

Diagnos senast!

Därefter röd eller blå kurs

 

 

9 - 11

16/18

 

Egen planering

röd/blå kurs, lämna in en planering

 

 

12

18

onsdag 3 maj

Prov del 1

Prov del 1

 

 

13

18

 

Prov del 2

Prov del 2

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: