Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 -16

Skapad 2017-04-02 19:54 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Matematik
Nu ska vi arbeta med algebra, dvs vi ska räkna med bokstäver!

Innehåll

syfte

Centralt innehåll

Filmer med genomgångar

Förenkla uttryck https://www.youtube.com/watch?v=-gwFmKhai5U

Förenkla uttryck med parentes https://www.youtube.com/watch?v=stR0pxb22hM

Lösa en enkel ekvation https://www.youtube.com/watch?v=GdueFotK9xs&list=PL1LMd1Wsj2JVSQ6-4UuxYy1HLzbaJj1Pc

Ej grundläggande-men mycket bra att kunna!

Multiplicera två parenteser https://www.youtube.com/watch?v=huRIYyoMXR8&list=PL1LMd1Wsj2JVSQ6-4UuxYy1HLzbaJj1Pc&index=12

Förenkla lite svårare uttryck https://www.youtube.com/watch?v=mR9q7BYfxrQ&index=9&list=PL1LMd1Wsj2JVSQ6-4UuxYy1HLzbaJj1Pc

Problemlösning med hjälp av en ekvation https://www.youtube.com/watch?v=ky4old0H2dE&list=PL1LMd1Wsj2JVSQ6-4UuxYy1HLzbaJj1Pc&index=7

Ekvation med X på båda sidor av likhetstecknet https://www.youtube.com/watch?v=_atX7Lfbn7Y&list=PL1LMd1Wsj2JVSQ6-4UuxYy1HLzbaJj1Pc&index=10

Tidsplanering

 • V.12-17 Arbete i egen takt. Gemensamma genomgångar samt filmer med genomgångar.
 • Efter diagnos skriv en reflektion av resultatet i kommentarsfältet i denna planering.
 • Skriftligt prov fredag v 17. Det kommer att finnas E-prov och C/A-prov. Välj själv på vilken nivå du vill visa dina kunskaper.
 • Efter provet skriv en reflektion/utvärdering av din insats/ditt arbete under detta arbetsområdet i kommentarsfältet i denna planering. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris vt 16

E
C
A
Problemlösning
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
 • Ma
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: