Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 7 vt 17

Skapad 2017-04-02 20:19 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Kraft är ett välbekant vardagsbegrepp, men inte lika lättbegripligt som man kan tro.
Grundskola 7 Fysik
En kraft kan få något att röra sig, men också att stanna. Newton förstod att det är en osynlig kraft som får äpplet att falla och som håller oss kvar på jorden.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 •  I våra genomgångar kommer du med hjälp av läroböcker, kopieringsmaterial, filmer och internet lära dig om kraft och rörelse 
 •  Du kommer att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar 
 •  Dokumentera undersökningar 
 •  Utvärdera 
 •  Samtala och diskutera frågor som rör kraft och rörelse

Bedömning

 •  Frekventa små prov
 •  Övningar under lektioner
 •  Att delta i laborationer och skriva rapporter 

Förväntat resultat (Vad ska du kunna efteråt?)

 •  veta vad som menas med tyngdkraft
 •  veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet man mäter den i
 •  veta vad som menas med en motkraft
 •  kunna räkna ut medelhastigheten 
 •  veta vad friktion är 
 •  kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse 
 •  känna till begreppet tröghet 
 •  känna till hävstångsprincipen och kunna beräkna vridmoment
 •  kunna beräkna resultanten av två krafter
 •  kunna ge exempel på enkla maskiner och deras betydelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Krafter och rörelse vt17

Kunskapskrav för

F
E
C
A
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifi erbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: