Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild ht-16 och vt-17

Skapad 2017-04-02 21:11 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Bild

Innehåll

Planering

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
• Skapa bilder genom olika tekniker och verktyg
• Använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet

Centralt innehåll som vi kommer att arbeta med:

•Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage
• Fotografering samt redigering i datorprogram
• Reklam-och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap
• Konst-, dokumentärbilder från olika tider och kulturer.

Undervisning:

Vi kommer att producera egna alster. Vi kommer att om olika konstnärer som varit betydande både historiska och i nutid. Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Visa lärande:

Du ska efter din förmåga visa vad du lärt dig genom att visa dina alster.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: