Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lantbruk

Skapad 2017-04-02 21:18 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 2 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Hur fungerar ett modernt lantbruk? Varifrån får vi vår mat?

Innehåll

Ord och begrepp:

Gödsel, specialisera sig, befolkning, producera, vippa, harva, ekologisk, skördetröska, betesmark,

konservera, betäckas, timmer, frodas.

Se även "Bondens ordlista" från Bonden i skolan

 

Läromedel:

 • PLUS NO: Lantbruk
 • Urban och Ruralia en läsbok om lantbruk från Jordbruksverket. Lärarhandledning
 • Bonden i skolan webbsida med fakta, filmer mm från LRF.
Målet med Bonden i skolan kan sammanfattas med dessa tre punkter:
 1. Lära Sveriges barn var maten kommer ifrån och varför vi behöver bönder.
 2. Skapa medvetna konsumenter som väljer svenskt - och vet varför de gör det.
 3. Skapa ett intresse för att jobba och verka inom de gröna näringarna.

 

Studiebesök:

Bollerups Naturbruksgymnasium 28 april.

 

Naturvetenskaplig undersökning:

 

Frågor till filmen Svenskt lantbruk:

 1. Vad är en lantbrukare? Nämn ett annat ord för lantbrukare.
 2. Vilka är de vanligaste sädesslagen? Hur kan man se skillnad på dem?
 3. Vad behövs för att ett frö ska gro?
 4. Vad innebär det att odla ekologiskt?
 5. Vad kallas en ko som inte fått en kalv? Vad kallas hanen?
 6. Vad gör man för att gräset ska förbli färskt?
 7. Vad kallas grishonan, grishanen och ungarna?
 8. Varför stämmer utrycket “lortgrisar” inte på grisar?
 9. Vad kallas fårhonan, fårhanen, och ungarna?
 10. Varför behöver man hjälp av en hund för att flytta fåren?
 11. Vad äter höns som går ute?
 12. När värper hönorna som mest?
 13. Vad gör man med äggen innan de kan köras ut till affärer?
 14. Varför är det bra att köpa mat som kommer från Sverige?
 15. Fråga om någon elev varit på ett lantbruk.

 

Miljö inom lantbruket:

 

Lantbrukets historia:

 

Kunskapskrav (förslag)

Eleven ska kunna namnge några lantbruksmaskiner som används i närområdet.

Eleven ska kunna namnge ko, gris, får, höna, häst samt de olika namnen på familjemedlemmarna.

Eleven ska kunna nämna minst en produkt vi får från respektive djurart.

Eleven ska kunna namnge våra vanligaste sädeslag vete, havre, korn och råg.

Eleven ska kunna namnge andra grödor som odlas i närområdet.

Eleven ska kunna berätta om lantbrukarens arbete under året i stora drag.

Eleven ska kunna ge ett par olika exempel på hur arbetet i ett lantbruk har förändrats de senaste 200 åren.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: