Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden Lergöken 2017 Rådjuret

Skapad 2017-04-03 07:03 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Förskola
På Lergöken arbetar vi för att barnen ska bli individer med olika behov och intressen. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Det mest grundläggande är vårt förhållningssätt För det lilla barnet handlar det om att lära tolka känslor, glad, arg ledsen. Viktigt att de lär sig att behandla varandra väl. Att man har respekt för varandra och bemöter sin omgivning med omtanke. Respektera ett nej! Barnen lär sig dela med sig och uppmuntras att hjälpa varandra. Sympati - att förstå och känna med andra. Alla barn är unika och vi vill att de ska känna sig omtyckta för dem de är. Vi låter barnen ta ansvar och uppmuntrar dem att ta egna initiativ. Empati - försöka bekräfta och tolka känslor. Förskolan arbetar för att motverka stereotypa könsmönster och könsroller i både vår, pedagogik och vår miljö. Vi uppmuntrar mångfalden och olikheter och anser att de stärker de demokratiska värderingar som förskolan vilar på. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts och ger respekt, utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke kring sin omvärld. Demokrati Ansvar - för sina handlingar Respekt - respektera ett nej! Empati - försöka bekräfta och tolka känslor Sympati - förstå och känna med andra Snick och Snack

Innehåll

Planerade insatser

På rådjuret vill vi att barnen ska befinna sig i en trygg miljö på förskolan där de vågar uttrycka vad de tänker och känner. Genom tryggheten har de möjlighet att skapa olika relationer och känna en öppenhet och respekt inför att vi kan vara olika och tycka olika. Detta gör vi genom att arbeta med:

Känslobilder

På rådjuret använder barnen känslobilder i nuläget framför allt för att förklara sin egen känsla. Barnen behöver även hjälp med att förstå och läsa av andras känslor, därför kommer vi att arbeta med våra olika känslolägen som arg, glad, rädd och ledsen. Där vi pedagoger kommer stötta barnen i att ta den andres perspektiv. Hur ser det ut när du är arg/glad/rädd/ledsen? Syns det i kroppen? Känns det i kroppen? Uttrycker vi det lika/olika? 

Litteratur

På rådjuret väljer vi medvetet litteratur utifrån ett normkritiskt perspektiv där olika perspektiv blir synliga och där samtliga barn kan känna sig inkluderade.

Arbeta normkreativt 

På rådjuret vill vi ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. Alla barn har rätten att få känna att hen duger precis som hen är. Kreativiteten handlar om att omvandla ett normkritiskt förhållningssätt till handling. Det räcker inte att vara medveten om att normer styr oss – vi måste också anstränga oss för att vidga dem, och att göra det på ett sätt som gör praktisk skillnad för barnen. 

Den pedagogiska miljön

Vi bygger upp våra pedagogiska miljöer inne på avdelningen efter barnens intressen och behov. Vi kommer kontinuerligt reflektera kring vilka relationer som uppstår på de olika mötesplatserna. Vem har barnet möjlighet att bli i det här sammanhanget?

 

 

Förväntade effekter 

  • Att barnen sätter ord på sina egna och andras känslor
  • Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner"

 

Metodval

Pedagogisk dokumentation

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: