Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing - Descriptive Language

Skapad 2017-04-03 07:49 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
Here we will be working with expanding our understanding of the more intricate parts of the English language. We will look att metaphors, similes and other figures of speech used in spoken and written English. The English language is the most diverse and has the largest vocabulary which can make it both hard and fun to delve into.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga till att kunna förstå mer avancerad engelska samt att utveckla din förmåga till att formulera dig och kommunicera i skrift. Vi kommer även att titta på studieteknik som kan användas när man skriver. 

 

Konkretisering: 

Vi kommer att titta på olika uttryckssätt i det engelska språket.
Vi kommer att skriva texter där dessa uttryckssätt används och bearbeta dem. 

De kommer att skriva en recension av en film som vi ser tillsammans i klassen. 

 

Bedömning: 

Bedömning sker genom matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
Writing - Descriptive Language

Rubrik 1

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Aspekt 1
Formulera sig i skrift
Insats
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Bearbeta & förbättra
Insats
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Ny aspekt
Välja & använda strategi
Insats
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Ny aspekt
Uttrycka sig skriftligt
Insats
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: