Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösa problem åk 4

Skapad 2017-04-03 08:58 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Matematik
Matematik år 4 V 14 - 23 Vikt och längd - ett problem ?! I pannkaksreceptet står 3 kaffekoppar mjölk, hur många deciliter är det? Jag har fått ett problem. Kan du hjälpa mig att lösa det?

Innehåll

Syfte

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Centralt innehåll;

  • Centrala metoder för beräkning med naturliga tal.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  • Strategier för matematiskproblemlösning i vardagliga situationer.
  • Matematiskformulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

Så här gör vi;

Du kommer att starta med att göra matteprov 1 och 2 för att se vad du behöver fokusera på, sedan arbetar du vidare med  kap 2 och 3 i matteboken för att du ska få grundläggande kunskaper och redskap om längd och volym för att lösa problem.

En gång i veckan kommer du att ha praktisk matte där du konstruerar egna problem och löser andras problem för att utveckla din metakognitiva förmåga.

Du kommer att jobba med EPA metoden och skriva loggbok varje vecka för att träna dig att använda strategier för problemlösning och rimlighetsbedömning. Du kommer vidare att konstruera egna problem för att utveckla din metakognitiva förmåga och din procedurförmåga.

Du kommer också att arbetar med det röda spåret för att ytterligare träna din metakognitiva förmåga genom att lösa problem och få en utgångspunkt för resonemang om lösningsmetoder och rimlighet. Som avslutning gör du matteproven igen för att se hur mycket du har utvecklats.

 

Det här kommer jag att bedöma:

  • Din förmåga att lösa enkla problem och resonera om hur du gjorde visar du genom samtal och loggboksskrivning.
  • Din förmåga att föra resonemang om resultatet rimlighet den visar du genom samtal och loggboksskrivning.
  • Din förmåga att lösa problem på olika sätt, visar du genom loggboksskrivning.

 

Matriser

Ma
Lösa problem åk 4

NOVIS - Jag håller på att lära mig
GESÄLL - Jag kan en hel del
MÄSTARE - Jag är på väg mot nästa nivå
JAG....
Löser problem.. Eleven kan lösa problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
Jag läser problemet och försöker lösa det på mitt sätt. Jag behöver ibland tips om hur jag ska göra.
Jag läser problemet på egen hand och reflekterar över hur och med vilken räkneoperation jag ska lösa det. Jag redovisar mina tankar - uträkning, figur, tabell
Jag läser problemet, reflekterar över hur och med vilken räkneoperation jag ska lösa det. Jag löser problemet på smartast sätt och bevisar att det stämmer.
JAG...
Beskriver hur jag har löst problemet och om lösningen är rimlig Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i fungerande sätt och för resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Jag räknar ut problemet och kan berätta hur jag har tänkt. Jag ser med hjälp om svaret är rimligt.
Jag löser problemet och visar matematiskt hur jag har tänkt. Jag berättar varför svaret är rimligt.
Jag löser problemet och visar på flera sätt hur jag har tänkt - figur, uträkning tabell. Jag både berättar och bevisar skriftligt att svaret är rimligt.
JAG...
Kan se alternativa sätt att lösa problemet på bidra till att ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag löser problemet på ett sätt och kan när jag resonerar med kamrater komma fram till fler sätt.
Jag löser problemet på ett sätt och är drivande i resonemanget och får gruppen att se fler sätt.
Jag löser problemet och kan på egenhand komma fram till fler lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: