Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2017-04-03 09:58 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Historia
I det här arbetet får du möjlighet att visa att du kan tolka och jämföra två olika historiska tidsperioder och dra egna slutsatser utifrån de fakta du hittar om de olika tidsperioderna. Du får också möjlighet att visa att du kritiskt kan granska, tolka och värdera källorna du använder.

Innehåll

De olika tidsperioderna du kan jämföra är:

* forntiden

* vikingatiden

* medeltiden

* Vasatiden

* Stormaktstiden

* Frihetstiden och Gustavianska tiden

* 1800-talet

 

Välj två av dessa tidsperioder och jämför dem. 

Du kan t.ex. jämföra olika personers roller, religion, arkeologiska fynd, handel med olika delar av världen, hur Sverige såg ut, historiska källor och deras trovärdighet, industrialisering, politik och makt, traditioner m.m.

 

 

Matriser

Hi
Historia kunskapskrav åk 6 Pilevall

Ny nivå
Fakta och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Tolka
Att använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Reflektera
Att reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Analysera
Genom att analysera använder du historiska begrepp för att kunna skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Kritisk granskning
Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som används för att skapa kunskap i historia.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: