Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English vt -17

Skapad 2017-04-03 10:08 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Tänk att engelskan finns runt omkring oss överallt och att vi även använder den i dagligt tal utan att vi tänker på det. Skyltar, spel, text/ord som vi använder varje dag innehåller engelska ord och begrepp. Följ med in i den engelskspråkiga världen!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Arbetets innehåll

Du ges sammanfattningsvis förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Ordområden/uttrycksområden ht -16

 • semester, tala om väder
 • tala om vad man vill ha till frukost, be att få saker vid bordet
 • träffa nya vänner, presentera sig själv och andra artighetsfraser
 • årstider
 • pengar, köpa saker, tala om vad saker kostar, handla mat
 • tala om vad man vill göra t ex på ett nöjesfält
 • tala om vad man tycker om, filmer och tv-program
 • alfabetet
 • yrken, tala om vad man vill bli
 • berätta om saker i dåtid
 • klockslag
 • väderstreck, tala om var olika orter ligger
 • kroppens olika delar
 • tala om sjukdomar och olyckshändelser
 • handla kläder, tala om storlekar och priser, jämföra
 • månaderna, datum, tala om när man är född
 • ordningstal
 • faktatexter om Nya Zealand
 • faktatexter om Indien, Gandhi

 

Grammatik ht -16

 • am, are, is + going to
 • some, any
 • am, are, is + -ing-form
 • regelbunden plural
 • stavningsförändringar i plural
 • oregelbunden plural
 • vanliga adjektiv
 • do och does i frågor
 • -s eller -es på verbet i presens
 • preterium av regelbundna verb
 • preterium av oregelbundna verb
 • did i frågor
 • komparation av adjektiv
 • verbet be i presens och preterium
 • ordningstal
 • datum

 

Ordområden/uttrycksområden vt -17

 • berätta om sig själv, tala om hur man tar sig till skolan, tala om vilka slags böcker man gillar
 • tala om skolan: skolämnen, veckoschemat, tala om sin favoritmat
 • beskriva olika personers kläder och utseende
 • uppge adress och telefonnummer
 • berätta om sig själv, husdjur, intressen
 • turista i t ex London, platser i en stad, tala om var något ligger, beskriva vägen
 • checka in på hotell
 • gå på restaurant
 • tidningsartiklar om djur

 

Grammatik vt -17

 • sometimes, never, always, usually, often, seldom
 • who, what, where, why, when, how, which, what
 • was, where + -ing-form
 • futurum: will, ´ll
 • I would (I´d) like, we would (we´d) like
 • repetition av do-omskrivning
 • repetition av dåtid did  + dåtid av regelbundna och oregelbundna verb
 • faktatexter om London 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Lektionerna hålls helt och hållet på engelska. Du lyssnar på och läser texter, ofta dialoger. Du svarar på frågor muntligt och skriftligt och samtalar om innehållet. Du lär dig nya glosor. Du använder orden i muntliga och skriftliga övningar. Du lär dig och tränar på grammatik som hör ihop med texten/dialogen. Du redovisar kontinuerligt dina kunskaper i engelska vid varje lektionstillfälle.

 

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
I tal och skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
I tal och skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: