Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärmusikens historia del 1 1865-1966

Skapad 2017-04-03 10:17 i LMH-enheten Uppsala
Musikens byggstenar
Grundskola 6 – 9 Musik
I detta arbetsområde ska du få lära dig hur populärmusiken har utvecklats och förändrats utifrån samhälle, tekniska uppfinningar och påverkan från folkmusik, konstmusik och tidigare populärmusik mellan åren 1865-1966.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att förstå, samtala och delta i olika musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att analysera och lyssna till musik.

 

Undervisning/det här ska vi göra:

 • Lära dig vilka musikstilar som har växt fram mellan åren 1865-1966.
 • Kunna höra och förklara vilka specifika drag som utmärker en viss musikstil.
 • Analysera och samtala kring hur de olika musikstilarna har påverkats av det samhälle de har vuxit fram i.
 • Analysera och samtala kring hur olika tekniska uppfinningar har påverkat musikens och modets spridning.
 • Analysera och samtala kring hur tidigare populärmusik, folkmusik och konstmusik har påverkat den nya
  musikstilen utifrån t ex instrumentering och melodier.

Bedömning/det här ska vi bedöma:

 • Förmågan att förstå och kunna analysera vilka faktorer som har påverkat varje musikstil mellan åren 1865-1966.
 • Kunskap om namn på olika musikstilar och vad som utmärker dem.
 • Kunskap om vilka instrument som förknippas med vissa musikstilar.
 • Kunskap om vilka tekniska uppfinningar som har varit betydande för musikens spridning mellan åren 1865-1966.

Examination:

 • Skriftligt prov med tillhörande lyssningsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Populärmusikens historia del 1 år 1865-1966

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Resonera om funktion och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikaliska instrument
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: