Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap för de yngsta

Skapad 2017-04-03 12:02 i Mo förskola Söderhamn
Förskola
Under vt17 och i början av ht17 kommer vi att lägga fokus på naturvetenskap med barnen på Blåsippan.

Innehåll

SYFTE

Vi vill introducera de yngsta barnen för naturvetenskap med ett spännande och inspirerande arbetssätt. I höstas arbetade vi med löv och flera barn visade ett tydligt intresse för det vi arbetade med, nu vill vi utveckla detta och låta barnen vara med från frö - planta - grönsak - och slutligen de löv de fick titta närmare på i höstas.

METOD

Mo skola  (på andra sidan vårt staket) har ett stort, fint växthus inklusive redskap som de inte använt på många år. Vi har fått lov att utnyttja detta till vår glädje! 

Alla barn på förskolan kommer att inkluderas i detta projekt på olika sätt.

Barnen kommer att få se och känna på jord, så frön, vattna, gödsla, vara med och plantera om och senare plantera ut i växthuset och sköta om plantorna.

Vi kommer att så bland annat tomater, gurka, pumpor och majs. Till hösten kommer vi förhoppningsvis att få skörda våra egna grönsaker.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Hela arbetslaget har gemensamt ansvar för dokumentationen som kommer att ske fortlöpande under processen. I huvudsak kommer iPad att användas. 

UPPLÄGG

Detta arbete med naturkunskap kommer att fortgå under vt17 samt i början av ht17. Uppföljning och utvärdering kommer att ske efter projektets avslut ht17. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: