Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikarbete i tyska

Skapad 2017-04-03 13:15 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du får möjlighet att förbättra dina skriftliga och muntliga färdigheter och lära dig mer om tysk kultur genom ett arbete om tysk musik.

Innehåll

Planering

Du kommer att få arbeta enskilt och syftet är att du skall ta reda på fakta om ett band/ en artist från Tyskland, Österrike eller Schweiz samt en av deras tyskspråkiga låtar.

Uppgifter

1) Du skall göra en skriftlig presentation i form av en keynote, där du presenterar fakta, på så korrekt tyska som möjligt,  om ett band/en artist från den tyskspråkiga världen. Du väljer själv vilken grupp/artist du vill skriva om. Själva faktatexten omfattar max 2 A4-sidor.

Här är några förslag på grupper:

 •  Blümchen
 • 􀂆 Culture Beat*
 • 􀂆 Kraftwerk
 • 􀂆 Sash!*
 • 􀂆 Scooter *
 • 􀂆 Sven Väth
 • 􀂆 Trio
 • 􀂆 Sabrina Setlur
 • 􀂆 Xavier Naidoo
 • 􀂆 Nana Abrokwa*
 •  Christina Stürmer
 • 􀂆 Die Ärzte
 • 􀂆 Die Krupps
 • 􀂆 Die Toten Hosen
 • 􀂆 Falco
 • 􀂆 Herbert Grönemeyer
 • 􀂆 Modern Talking*
 • 􀂆 Nena
 • 􀂆 Nina Hagen
 • 􀂆 Rammstein
 • 􀂆 Scorpions*
 • 􀂆 Tokio Hotel
 • 􀂆 Westernhagen
 • 􀂆 Udo Lindenberg

 •  Eget förslag

*Sjunger på engelska

Fakta som du bör ha med: 

 • Vem/Vilka är de? Hur många? 
 • När grundades bandet/ när började artisten med musik? 
 • Är de nya eller har de etablerat sig sedan länge?
 • Ålder? 
 • Varifrån kommer hen/de? 
 • Vilka instrument spelar hen/de?
 • Vilken sorts musik framför/gör hen/de? (Hip-Hop/ Rap, Popmusik, Dance/ Housemusik, Techno, Volksmusik, Rockmusik, klassische Musik? Annat?)
 • Hur många album har de producerat?
 • Har hen/gruppen ett budskap med sin musik?
 • Vad tycker du själv om artisten/gruppen och varför?
 • I samband med den muntliga presentationen kan du eventuellt spela upp en kort musiksnutt/video från en av deras låtar, (max 3 min).

2) Du skall också välja en låt som gruppen framför - på tyska, som du översätter till svenska samt göra en gloslista. Se tidigare utdelat exempel på hur det kan se ut.

Redovisning

Redovisningen skall ske både skriftligt och muntligt. Du skall alltså skicka in arbetet till mig och även berätta för de övriga i gruppen om artisten/gruppen du valt.

Du skall också välja en tyskspråkig låt som artisten framför. Skriv av texten, gör en översättning av texten till svenska och gör en tillhörande gloslista med viktiga ord som hjälper dina kamrater att förstå texten. 

Tid till förfogande

Under veckorna 14, och 16-17 arbetar du med den skriftliga uppgiften i skolan under lektionerna. Du letar efter fakta om det valda bandet/ den valda artisten och översätter den valda låten till svenska.

De båda skriftliga delarna skall vara inskickade och klara lektionen innan praoveckan, dvs senast under lektionen torsdag den 27 april.

OBS! Tänk på att lektionen den 25 april försvinner p g a annan aktivitet.

Lektionen den 8:e maj har du möjlighet att öva inför den muntliga presentationen.

Du skall vara beredd att presentera ditt arbete muntligt för dina kamrater tisdag den 9 maj.

Hjälpmedel

Ordböcker

Rättstavningsprogram 

Bedömning

Vid presentationstillfället bedöms din muntliga förmåga att presentera ett band/en artist.

Med hjälp av den skriftliga uppgifterna  bedöms din förmåga att göra skriftlig presentation av en artist/grupp samt din förmåga att översätta/sammanfatta en tyskspråkig låt till svenska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Bedömningsmatris: Tala, läsa, skriva

F
E
C
A
Skriva
Ordkunskap och kommunikation.
Du har ännu inte visat denna förmåga.
Du kan översätta en låttext med hjälp av verktyg så att budskapet framgår till en viss del. Du kan skriva en presentation med hjälp av verktyg så att budskapet framgår till viss del.
Du översätter en låttext med hjälp av verktyg så att budskapet framgår. Du kan skriva en presentation med hjälp av verktyg så att budskapet framgår.
Du översätter en låttext till en sammanhängande text där budskapet framgår tydligt. Du kan skriva en presentation med hjälp av verktyg så att budskapet framgår tydligt.
Tala
Aktivitet, innehåll och kommunikation
Du har ännu inte visat denna förmåga.
Du kan berätta enkelt och kort om ett band/ en artist. Du kan tillräckligt många tyska ord och fraser för att få fram det du vill berätta.
Du kan presentera ett band/ en artist med några detaljer. Du använder dig av tyska ord och fraser och gör få förstörande språkfel. Du kan säga flera meningar sammanhängande. Du har några strategier för att lösa språkliga problem.
Du använder dig av ett lämpligt ordval och gör inga förstörande språkfel som leder till missförstånd. Du kan göra en längre sammanhängande presentation om ett band/ en artist. Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.
Tala
Uttal
Du har ännu inte visat denna förmåga.
Ditt uttal är OK och förstås av en tysk.
Du har gott uttal och talar tydligt och begripligt.
Du har gott uttal och intonation. Du är klar och tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: