Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden 4 rosa

Skapad 2017-04-03 13:32 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Nu ska vi lära oss om vikingatiden. Hur levde man på vikingatiden? Hur var det att vara barn på denna tiden? Vad trodde man på? Kan vi hitta några likheter med hur vi lever idag?
Grundskola 4 Svenska Historia
Hur tror du att det var att leva på vikingatiden? Vad trodde man på? Kan man hitta några likheter med hur vi lever idag? Är det man hör om vikingar sant? Med det här arbetet ska du få lära dig om den delen av järnåldern som vi kallar för vikingatiden.

Innehåll

Jag kommer att arbeta med följande förmågor:

 • Begreppsförmågan -  förstå och använda de historiska begrepp vi möter.
 • Analysförmågan -  se orsaker och konsekvenser av olika händelser, se likheter och olikheter.
 • Kommunikationsförmågan - vara delaktig i samtal, diskussioner och redovisningar
 • Informationshanteringsförmågan -  läsa och förstå de texter vi arbetar med 

 Så här arbetar vi med arbetsområdet:

 • Arbeta med Upptäck historia samt faktatexter från andra källor.
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Diskutera historiska händelser i helgrupp och i mindre grupp
 • Titta på filmer och sedan bearbeta innehållet tillsammans på olika sätt
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter, både muntliga, skriftliga, teoretiska och praktiska.
 • Tillsammans med andra bygga upp en vikingaby och skapa en egen viking.
 • Bygga upp en egen vikingaby i minecraft samt berätta om vad man har byggt och varför man har byggt på det sättet.

 

Det här behöver jag visa att jag kan:

 • Kunna beskriva hur vikingarnas samhälle var uppbyggt, hur de levde och bodde.
 • kunna berätta om vart vikingarna reste och varför, samt ha en förståelse för hur vikingarnas resor påverkade Sveriges utveckling.
 • Känna till asatron och om kristendomens införande i Norden.
 • Känna till vad begreppen förändring, likheter och skillnader, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Kunna beskriva vad en historisk källa och en tolkning är.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden

--------->
--------->
--------->
Levnadssätt
 • Hi  E 6
Tillsammans med en vuxen berättar jag kort om hur människorna levde på vikingatiden.
Jag berättar kort om hur människorna levde på vikingatiden. Jag berättar något om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Jag berättar om hur människorna levde på vikingatiden. Jag berättar något om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn och jämföra det med hur vi lever idag.
Vikingarnas skepp och resor
 • Hi  E 6
Tillsammans med en vuxen visar jag att känner till någon orsak till varför vikingarna gav sig ut på sina resor.
Jag visar att jag känner till några orsaker till varför vikingarna gav sig ut på sina resor. Jag visar att jag vet vilka konsekvenser det kunde bli av resorna.
Jag visar att jag känner till flera orsaker till varför vikingarna gav sig ut på sina resor. Jag visar att jag vet vilka konsekvenser det kunde bli av resorna och hur man kan märka av det idag.
Vikingarnas tro och deras gudar
Tillsammans med en vuxen berättar jag om vikingarnas tro. Tillsammans med en vuxen berättar jag om hur kristendomen kom till oss i Norden. Tillsammans med en vuxen berättar jag hur den förändrade livet för människorna på vikingatiden.
Jag berättar om vikingarnas tro. Jag berättar om hur kristendomen kom till oss i Norden. Jag berättar hur den förändrade livet för människorna på Vikingatiden.
Jag berättar om vikingarnas tro. Jag berättar om hur kristendomen kom till oss i Norden. Jag berättar hur kristendomen förändrade livet för människorna och samhället på vikingatiden. Jag visar att jag vet vilka konflikter detta ledde till och varför.
Förändring
Tillsammans med en vuxen berättar du om någon förändring under Vikingatiden Tillsammans med en vuxen berättar du om vad som blev konsekvenserna av den förändringen.
Du berättar om någon förändring under Vikingatiden. Du berättar om vad som blev konsekvenserna av den förändringen.
Du berättar om flera förändringar under Vikingatiden. Du berättar om vad som blev konsekvenserna av de förändringarna.
Historiska källor och tolkningar
Tillsammans med en vuxen berättar jag vad en historisk källa är. Jag ger ett exempel på en historisk källa.
Jag berättar vad en historisk källa och en tolkning är. Jag ger ett exempel på en historisk källa och ett exempel på en tolkning. Jag berättar vad man kan lära sig av den historiska källan.
Jag berättar vad en historisk källa och en tolkning är. Jag ger flera exempel på historiska källor och tolkningar. Jag berättar vad man kan lära sig av de historiska källorna.
Spår från Vikingatiden
Tillsammans med en vuxen visar jag att kan koppla något i dagens samhälle till Vikingatiden.
Jag visar att jag kan koppla något i dagens samhälle till Vikingatiden. Jag förklarar min koppling.
Jag visar att jag kan koppla saker i dagens samhälle till Vikingatiden. Jag förklarar mina koppling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: