Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Čarobna vrata (Den magiska dörren)

Skapad 2017-04-03 14:04 i Modersmål Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under ca 10 veckor kommer du att få skriva en bok som en riktig författare. Du kommer att få arbeta individuellt med en större skrivuppgift som vi kallar för Čarobna vrata. Uppgiften går ut på att du själv ska skriva och skapa nio kapitel som kommer bli en bok med namnet Čarobna vrata. Din berättelse kommer att handla om en magisk dörr och en okänd, främmande värld. Inför varje nytt kapitel kommer du få stöd och hjälp med instruktioner. Du kommer också att få illustrera eller hitta bilder till din text. I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler. Du kommer även att få träna på att "rätta" din egen och ge respons på andras texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömningsmatris skriva, tala och samtala (Čarobna vrata - modersmål 4-6)

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriva
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation.
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation.
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation.
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler.
Du använder med god säkerhet grundläggande regler.
Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt.
Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt.
Du stavar vanligt förekommande ord rätt.
Du upptäcker enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du resonerar kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du har utvecklat strategier för att skriva vissa typer av enkla texter och följer till en viss nivå deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Du har strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Tala och samtala
Du samtalar på ett enkelt sätt.
Du samtalar på ett utvecklat sätt.
Du samtalar på ett välutvecklat sätt.
Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Du har ett större ord- och begreppsförråd.
Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd.
Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt.
Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl.
Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: