Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle planering vt 2017

Skapad 2017-04-03 14:38 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Under våren kommer 5-6 åringarna på avdelning fem och sex går gå på Mulle en dag i veckan mellan kl 9.30-11.00. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får leka i naturen och lära sig om djur, allemansrätt, växter mm. Vi har med oss matsäck hemifrån, det är ett uppskattat inslag!

Innehåll

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.

 

 

Målet ska vara uppfyllt i maj 2017.

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Mulle!
 • Barnen har en uppfattning om  vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern.
 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar.
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå.

 

 Hur ska målen uppnås?

 • Pedagogerna arbetar för att naturupplevelsen blir ett roligt äventyr. Vi har en plan för vad som ska göras vid varje träff, men är också lyhörda för barnens egna idéer och vad de upptäcker under utevistelsen. 
 • Vi letar efter småktyp som vi kan titta närmare på i lupp och artbestämma.
 • Vi letar efter vårtecken under vår promenad till och i skogen.
 • Vi pratar om vad man får och inte får göra i naturen. Vi har alltid med skräppåsar och leker skräpdetektiver. Vi pedagoger föregår med gott exempel. 
 • Vi leker lärarledda lekar men även fritt.
 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebil, och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt". Även skräplisa kommer på besök. Då får barnen chans att visa vad de lärt sig eftersom skräplisa gör allting fel, och de måste lära henne hur man beter sig i skogen.

 

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar  med hjälp av foton, texter och material. 
 • Vi dokumenterar med text och bilder i bloggen på Unikum.
 • Vi sätter upp bilder och material på avdelningen så att den finns tillgänglig och väl synlig för barnen. Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp.
 • I personalgruppen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: