👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2017-04-03 14:44 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 1 Matematik
Så här arbetar vi med matematik i år 1!

Innehåll

Syfte - vilka förmågor tränar vi

Genom undervisningen i ämnet matematik utvecklar du din förmåga att:
-  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Arbetssätt - så här arbetar vi

 • vi arbetar i helklass, i mindre grupper och enskilt
 • talområdet 0-20
 • tallinjen o-20, räkna framlänges och baklänges
 • addition och subtraktion 0-20
 • tiokamrater
 • matematiska begrepp t.ex. hälften och dubbelt
 • geometri
 • ordningstal, första, andra o.s.v..
 • likhetstecknets betydelse
 • räknesagor
 • vi använder oss av Mitt i prick, Qnoddarna och olika småböcker

 

Bedömning - vad och hur
Du kan visa din kunskap genom att:

 • vara delaktig i diskussioner och genomgångar
 • visa och berätta hur du räknar och tänker
 • räkna i din bok

Vi bedömer din kunskap genom att titta på ditt arbete på lektionerna, när du visar och berättar kring matematiska uppgifter, och underlaget från Skolverkets bedömningsunderlag som vi gör tillsammans med dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3