Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2017-04-03 14:54 i Lagga förskola Knivsta
Förskola
Genom ett forskande arbetssätt ska barnen få upptäcka, uppleva och lära kring årstiden vår.

Innehåll

Syfte:

 • Barnen ska få möta, forska och uppleva våren utifrån ett upptäckande och forskande arbetssätt.
 • Pedagogerna ska lära sig arbeta med barnen på ett utforskande och nyfiket sätt där fokus ligger på lärandeprocesser istället för på färdig produkt.

Planering:

Genom att flytta verksamheten utomhus så mycket som möjligt möter barnen våren i rätt miljö. Barnen ska leta och upptäcka vårtecken i skogen och i deras närmiljö.

Metod:

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

 • De ska få skapa i olika material utomhus, både vid staffli, med pensel och penna, med sax och lim och med naturmaterial
 • Med hjälp av luppar studera insekter, växandet och naturen. 
 • Barnen ska få plantera, både färdiga fröer och egna val av saker de tror ska växa. 
 • Vatten ska finnas tillgängligt, både för lek, forskande och skapande.
 • Besöka skogen och lyssna, lukta och se vad som händer.
 • Bilder på olika insekter, djur, natur och väder ska finnas lättillgängligt för barnen. 

Frågor till barnen, som ska leda lärandet framåt, ska öppna för egna lösningar och inte ge dem rätt svar. Erbjud dem lärplattan och möjlighet till att hitta bilder, filmer eller annan fakta. Dokumentera deras tankar i ord och bild och följ dem, utan att egentligen veta vart åt det leder. Tänk alltid utifrån lärande och hitta stöd i läroplanen. 

 

Utvärdering:

Genom dokumentationer och observationer utvärderar och planerar vi vidare i takt med barnens lärande och intressen.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: