Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-04-03 16:15 i Hosjöskolan Falun
Du ska få lära dig om hur det var under forntiden. Få en inblick i hur människors levnadsvillkor förändrats och använda din kunskap till att jämföra med hur vi lever idag.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- skriva faktatexter.
- utveckla din förmåga om historiska begrepp.
- tala inför en grupp.
- att göra jämnförelser mellen de olika tidsepokerna.
- reflektera över hur människors levnadsvillkor förändrats.

Konkretisering av mål

(Här tydliggör läraren vilka kunskaper och färdigheter som eleven ska utveckla i detta arbetsområde för att utveckla förmågan som nämns ovan) -ta bort denna mening

Arbetssätt

Vi kommer att:
- se på filmer.
- läsa och skriva olika texter.
- arbeta enskilt och tillsammans med andra.
- söka fakta från olika källor.
- redovisa muntligt

Bedömning

Vad ska bedömas:
- din förmåga att skriva faktatexter.
- din förmåga att söka information från olika källor.
-- se skillnader och likheter mellan olika tidsperioder inom forntiden ( stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
- din förmåga att redovisa muntligt.
- din förmåga att arbeta tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: