Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Horror

Skapad 2017-04-03 16:42 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi jobbar med temat "horror".

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering 

- lyssna på skräckberättelser från olika medier för att träna hörförståelse.

- läsa och återberätta en skräckberättelser

- diskutera temat skräck i grupper och tillsammans i klassen

- skriva en egen skräckberättelse utifrån en vald starter

- träna verb i preteritum för att tillämpa detta i uppgifter i arbetsområdet.

Undervisning

Man väljer att arbeta med ett av två dokument: Horror eller Horror advanced. 

På lektionerna har vi en hel del hörövningar av olika slag som alla är kopplade till temat skräck (film, kortfilm, samtal, berättelser etc.). Vi diskuterar skräck i olika konstellationer.

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång och i slutuppgiften , som är att skriva en skräckhistoria.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
PP Engelska åk 7, Horror

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Hörförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet tillräckligt väl.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer.
Du förstår såväl helheten som detaljerna.
Muntlig framställning - återberätta text
Din återberättelse har stora brister i språk och/eller innehåll och är därmed otydlig.
Du återberättar enkelt. Det finns brister i ditt språk, men allt är ändå förståeligt. Innehållet ger en bild av originaltexten.
Du återberättar relativt enkelt. Det finns en del brister i ditt språk, men de är inte så störande. Innehållet ger en tydlig bild av originaltexten.
Du återberättar tydligt och använder ett säkert språk. Innehållet ger en tydlig bild av originaltexten.
Muntlig framställning - diskussioner
Du har svårt för att uttrycka dig på engelska och tala med sammanhang. Du söker ofta efter ord och kan ibland använda svenska ord.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med visst sammanhang. Du kan till viss del ställa och besvara frågor och därmed interagera på ett enkelt sätt.
Du uttrycker dig tydligt, med sammanhang och viss variation. Du kan ställa och besvara frågor och därmed interagera med andra på ett relativt säkert sätt.
Du uttrycker dig tydligt, med sammanhang och med variation. Du ställer och besvarar frågor samt driver samtalet framåt. Du interagerar säkert.
Skriftlig framställning – uttrycksförmåga i din skräckberättelse
Du skriver otydligt och din text är svår att förstå.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande, trots att det finns en del språkliga fel.
Du formulerar dig relativt varierande, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har en i någon mån en anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du har en viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig framställning - stavning i din skräckberättelse
Din stavning är mycket osäker och det är svårt att tyda många av dina ord.
Du är emellanåt osäker i din stavning och gör en del stavfel på både lite lättare och svårare ord.
Du är oftast säker i din stavning men gör några stavfel.
Din stavning är säker och du gör få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: