Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - matematikens grunder

Skapad 2017-04-03 20:47 i Vasa särskola Ludvika
Vi börjar bemästra matematikens grunder inom talområdet 0-5 samt tränar på vardagliga begrepp.
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Tillsammans ska vi utveckla ditt intresse för matematik och göra dig säker på matematiska situationer i din vardag. Vi börjar med att du ska bygga upp en förståelse för talområdet 0-5.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att behärska talområdet 0-5 med säkerhet. Detta genom att använda mycket konkret material så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande.

Talområdet 0-5
Likhetstecken
Addition 0-5
Subtraktion 0-5

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:..

 • skriva siffrorna 0-5.
 • storleksordna.
 • antalsräkna.
 • likhetstecknets innebörd.
 • dela upp talen 0-5 på olika sätt.
 • addera tal inom talområdet 0-5.
 • subtrahera tal inom talområdet 0-5.
 • följa och skapa egna mönster.

Jag kommer bedöma din förmåga genom:..

 • samtal i grupp och individuellt. 
 • praktiskt arbete med konkret material.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att...

- vara delaktig under gemensamma aktiviteter.

- arbeta med konkret material i både grupp och individuellt samt tillsammans med pedagog.

- få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter i böcker, på dator och iPad.

Det genomgående kommer vara att vi använder mycket konkret material och att vi försöker använda alla sinnen för att befästa kunskaper och förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: