Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och ojämlika levnadsvillkor - åk 4

Skapad 2017-04-03 22:21 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
En pedagogisk planering om hållbar utveckling.
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap Svenska

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Vilka val och prioriteringar kan du göra i vardagen för att påverka miljön och bidra till hållbar utveckling?

Vilka orsaker kan ligga bakom de ojämlika levnadsvillkor som finns i världen?

Vilka konsekvenser ger ojämlika levnadsvillkor som finns i världen?

Hur kan människors levnadsvillkor förbättras?

Innehåll

Tidsperiod

april 2017

Syfte

Du visar att du har förmåga att

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (GE)

Centralt innehåll

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. (GE)

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. (GE)

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. (GE)

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. (SH)

Konkretisering av mål

Vi tränar på att resonera kring vad vi kan göra i vardagen för att skapa en bättre miljö.

Vi tränar på att resonera kring hur vi kan förbättra människors levnadsvillkor. 

Undervisning - så här gör vi

Vi läser om och tittar på film kring Hållbar utveckling och genom att läsa och diskutera kapitlet Hållbar utveckling i läroboken Utkik Geografi. Vi tittar på filmerna från AV Media som heter Totalt Globalt. Vi diskuterar kring olika frågeställningar samt bekantar oss med Agenda 2030, de 17 globala mål som är satta utifrån hållbar utveckling. På NOn arbetar vi parallellt med projekt Pantresan. 

Vi tittar på klipp från YouTube kring Hållbar utveckling och ekologiskt fotavtryck.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling genom att ge underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Du visar att du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen genom att ge underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras. 

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom gruppdiskussioner där du och din grupp resonerar om vilka miljöval som ni som elever kan göra i vardagen samt om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor där ni ger förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras. Om du hinner kommer du att få spela in en kort podcast där du redovisar samma frågeställningar. Som avslutning på arbetsområdet ska du svara enskilt muntligt eller skriftligt på samma frågeställningar.

Uppgifter

 • Hållbar utveckling och ojämlika levnadsvillkor

 • Hållbar utveckling och ojämlika levnadsvillkor

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Sh Ge
Hållbar utveckling och ojämlika levnadsvillkor åk 4

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Hållbar utveckling
resonemang kring frågor som rör hållbar utveckling
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge förslag på hur man kan handla i vardagen utifrån ett miljöperspektiv.
Du kan ge minst två förslag på hur man kan handla i vardagen utifrån ett miljöperspektiv.
Du kan ge minst två förslag på hur man kan handla i vardagen utifrån ett miljöperspektiv. Du förklarar också delvis vilken inverkan det kan ha på miljön.
Du kan ge flera genomtänkta förslag på hur man kan handla i vardagen utifrån ett miljöperspektiv. Du förklarar också mycket tydligt varför du gör dessa val och vilken positiv inverkan det kan ha på miljön.
Ojämlika levnadsvillkor
resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om orsaker till eller konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du kan berätta om minst två orsaker till eller konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du kan berätta om mer än två orsaker till eller konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Du kan berätta utförligt om flera orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Förbättringar av levnadsvillkor
förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan ge minst två förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan ge mer än två förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan ge flera utförliga förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Geografiska begrepp
användandet av ord och begrepp som tillhör arbetsområdet hållbar utveckling
Du behöver vuxenstöd för att använda geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du kan för det mesta använda geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du använder nästan alltid geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du använder geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: