Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema mångfald pedagogisk planering

Skapad 2017-04-04 07:02 i Västanvindens förskola Hudiksvall
Förskola
Ett dokument, ett underlag för kommunens dokumentationsprotokoll 1,2,3

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Kulturell mångfald

Tidsperiod: Feb -17 och framåt

Förskolans namn: Västanvindens förskola

Grupp: Gullvivan Barnens ålder: 3-6

År och datum: 10/2-17

 

Vilket innehåll ska behandlas

Kulturell mångfald 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 Förståelse för alla människors lika värde oberoende av social bakgrund, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller trosuppfattning 

Förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra

Delaktighet i sin kultur och att utveckla känsla och respekt för andra kulturer

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 Se ovan.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

 Intervjufrågor till barnen innan vi startar upp vårt tema för att se deras förkunskaper och få reda på vad de vill fördjupa sig i. Vi jobbar i mindre grupper och forskar tillsammans med barnen. Genom våra mål och nyfikenheten utformas vårat tema.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

 Dokumentationsvägg, Unikum, föräldrabrev, dokumentationer av och med barnen, reflektion med barnen och i liten grupp. Dokumentationsprotokoll 1,2,3.  Utvärdering/uppföljning genom att använda den pedagogiska planeringen.

Planeringen upprättad av:

Marianne, Kerstin och Anya 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: