Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Body and clothes

Skapad 2017-04-04 08:51 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 Engelska
Du har fått lära dig mycket om kroppen under vårt samlade tema om vårt samhälle. Vi tänker att det därför hade varit roligt om du kan berätta lite om kroppen även på engelska. Nästa arbete kommer därför fokusera på kroppens delar och olika typer av kläder när vi lär oss engelska.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? (Kunskaper)

 • Engelska
 • Namnen på våra kroppsdelar
 • Namnen på olika kläder
 • Vilka årstider man använder olika typer av kläder
 • Årstider och månader
 • Du kommer få läsa, skriva och rita.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du kommer få titta på filmer
 • Läsa korta texter.
 • Skriva ord och korta meningar.
 • Arbeta i grupp, par och enskilt
 • Prata inför grupp, lyssna på kompisar.
 • Vi kommer lära oss detta genom att vara nyfikna, undersökande, villiga att be om hjälp, fråga och testa.

Bedömning

 • Din vilja att delta i aktiviteterna.
 • Din förmåga att använda det engelska språket.
 • Detta kommer bedömas genom observationer och genom elevernas prestationer i deras arbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska 1-3, Nyvångskolan fastställd 160914

Förmågor i engelska
Godtagbara kunskaper åk 3
Förstå och tolka
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter.
 • En
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt.
Förstår när någon talar sakta och tydligt, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare.
Förstår enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen.
Kommunicera
Tala så att andra förstår. Ställa frågor och svara på frågor.
 • En
Säga enkla ord och meningar genom att härma.
Använder enkla ord och meningar som man övat in.
Använder ett mycket enkelt språk.
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
Kommnuicera
Skriva så andra förstår.
 • En
Skriva av enkla ord.
Skriver enkla ord och meningar med stöd.
Skriver enkla ord och meningar.
Skriver mycket enkla texter.
Läsa och förstå text
Läsa och förstå enkel text.
 • En
Läsa och förstå enstaka kända ord kopplade till bilder. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enkla ord och meningar med stöd. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår ord och enkla meningar.
Läser och förstår enkla texter
Reflektera
Du kan jämföra engelsktalande länder med Sverige.
 • En
Delta i samtal kring hur det är att leva i engelsktalande länder.
Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört.
Gör enkla jämförelser mellan engelsktalande länder och Sverige utifrån saker man känner till.
Gör jämförelser mellan engelsktalande länder och Sverige utifrån saker man känner till. Ger konkreta exempel på likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: