Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering kurdiska årskurs 4-6 VT 2017

Skapad 2017-04-04 08:57 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogiska planering årskurs 4-6 , vår terminen 2017 .
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under kommande veckorna vecka 16-22 i denna termin, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva & kultur

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

 

 • Att eleven kunna utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och god språklig variation
 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.
 • Att eleverna kunna underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till kurdiskas språk.
 • Att kunna sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Högläsning - lyssna av olika texter.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.
 • Eleverna ska läsa olika slags texter såsom, berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten.
 • Skriva gemensam texter.
 • Film visningar.
 • Olika  praktiska övningar

 

Eleven har uppnått målen när...

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: