Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ord & begrepp- hem och skola

Skapad 2017-04-04 09:15 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med olika ord och begrepp som hör till olika specifika områden. Du ska jobba med stavning och förståelse för orden/begreppen. Du kommer att träna på meningsbyggnad.

Innehåll

Områden du kommer att arbeta med är knutna till hemmet samt skola.

Varje vecka kommer du att arbeta med ett nytt område. Du kommer att få nya ord till varje område som du ska träna på att stava samt förstå betydelsen av.

Ord och begrepp hämtar vi från Ett skepp kommer lastat (Martin Widmark & Kersti Mattsson)

Varje vecka kommer du att få en text som du ska läsa, du ska även kunna berätta om texten, återberätta. Texten handlar om elevnära händelser med till största delen utgångs punkt från skolan, det kan även var texter som handlar om något aktuellt (högtid, årstid mm).

Mål;

att du ska bredda ditt ordförråd både muntligt och skriftligt 

att du ska kunna läsa  texter med ett visst flyt

att du ska öka din läsförståelse

att du får en språklig struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

 

Jag bedömer;

din förmåga att använda orden på ett korrekt sätt.

din förmåga att kunna använda orden och begreppen på ett fungerande sätt i tal och skrift.

din förmåga att använda skiljetecken, hur du bygger en mening (meningsbyggnad).

din läsförståelse

på vilket sätt du läser en text (vilket flyt du har i din läsni

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Ord & begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hantera och anpassa språket
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, meningsbyggnad.
Du använder aldrig eller sällan skiljetecken/stor bokstav. Du har svårt att få till meningsbyggnaden.
Du använder ibland skiljetecken/stor bokstav. Du har ibland svårt att få till meningsbyggnaden..
Du använder ofta skiljetecken/stor bokstav. Meningsbyggnaden är ibland felaktig, men den är till övervägande del rätt.
Du använder skiljetecken/stor bokstav alltid eller till största delen. Meningsbyggnaden är ibland felaktig men den är till övervägande del rätt.
Läsa och förså
Tolka och förstå text. Analysera innehåll i texter av olika slag. Förstå och reflektera över sammanhang i text*.
Du läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Du läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända och okända områden.
Du läser och förstår innehållet i olika typer av texter, anpassade efter ålder.
Du läser och förstår innehållet i olika slags texter utan större ansträngning.
Samtala kring text
Kunna återberätta och sammanfatta en text.
Du återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten.
Du återberättar relativt självständigt huvudinnehållet och visar på förståelse för hur händelser i texten hänger samman.
Du återberättar självständigt huvudinnehållet och textens viktiga delar. "Läser mellan raderna.
Ordförråd
Du har ett begränsat ordförråd och har ibland svårt att göra dig förstådd eller att förstå tal och skrift.
Du har ett begränsat ordförråd och har stundtals det svårt att göra dig förstådd eller att förstå tal och skrift.
Du har ett relativt fungerande ordförråd och upplever det sällan som ett hinder att göra dig förstådd eller att förstå tal och skrift.
Du har ett i huvudsak fungerande ordförråd och upplever det sällan eller aldrig som ett hinder att göra dig förstådd eller att förstå tal och skrift.
Stavning
Vilka strategier eleven använder för att stava för eleven vanligt förekommande ord, samt strategier för att stava mer ämnes specifika ord.
Du har svårigheter att få till stavning på vanligt förekommande ord samt ämnesspecifika ord. Du behöver använda strategier som att lyssna på varje ljud i ordet.
Du har svårigheter att få till stavning på ämnesspecifika ord. Du behöver använda strategier som att lyssna på varje ljud i ordet.
Du har vissa svårigheter att få till stavning på ämnesspecifika ord. Du behöver träna på de olika ljud som förekommer (ex. sj, ng, tj-ljud).
Du får till stavning på ämnesspecifika ord. Du behöver fortsätta att träna på de olika ljud som förekommer (ex. sj, ng, tj-ljud) samt dubbelteckning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: