Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen 8A VT 17

Skapad 2017-04-04 09:17 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Biologi
Vilka organ finns i kroppen och vad har de för funktion? Vad händer med maten vi äter och varför andas vi? Hur försvarar sig vår kropp mot sjukdomar?

Innehåll

Människokroppen

Från och med vecka 14 kommer vi att arbeta med människokroppen. Vi kommer gå igenom följande avsnitt:

 • Celler
 • Föda och matspjälkning
 • Lungor och luftvägar
 • Blodomloppet och njurarna
 • Huden
 • Skelett och leder
 • Muskler

Kunskapsmål

Celler:

 • att det finns olika typer av celler
 • beskriva några olika vävnader
 • redogöra för de viktigaste organen i din kropp
 • redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp
 • cell, vävnad, organ och organsystem
 • cellkärna, cellvätska, och cellmembran
 • täckande vävnad, flytande vävnad, nervvävnad och muskelvävnad
 • organsystem för rörelse, transport, försvar, kommunikation och fortplantning

 

 

Föda och matspjälkning:

 • redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen
 • redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen
 • beskriva hur födan bryta ner under matspjälkningen
 • kolhydrat, fett och protein
 • anorexi och bulimi
 • enzym
 • tandemalj, saliv och sväljreflex
 • magsaft, bukspott, galla och tarmsaft

 

Lungor och luftvägar

 • förklara vad vår kropp behöver syre till
 • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas
 • näsa, munhåla, bihålor och svalg
 • struphuvud, luftstrupe, bronker och lungblåsor
 • flimmerhår och mellangärde

 

Blodomloppet och njurarna:

 • redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar
 • redogöra för blodomloppet och vad blodet består av
 • förklara skillnaden mellan inflammation och infektion
 • redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar
 • förklara hur vårt immunförsvar fungerar
 • förklara vad allergi är och hur den kan framkallas
 • hjärta, förmak, kammare och kranskärl
 • artär, ven och kapillär
 • EKG och blodgrupper
 • inflammation och infektion
 • vita blodkroppar
 • vaccination, immun och allergi

Hud, muskler, skelett:

 • redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter
 • beskriva hur en muskel är uppbyggd och hur den arbetar
 • beskriva hur ett skelettben är uppbyggt och skelettets uppgifter
 • beskriva hur en led fungerar
 • redogör för fördelarna med att vara fysiskt aktiv
 • överhud, läderhud, underhud
 • yttre försvar
 • hornämne och pigment
 • svett-, talgkörtel och akne
 • slemhinna
 • skelettmuskel, glatt muskel och hjärtmuskel
 • långsamma och snabba muskelfibrer
 • viljestyrda muskler
 • rörformiga, platta och korta ben
 • vridled, kulled, gångjärnsled och sadelled
 • kalkbrist och benbrott

 

 

 

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgång och diskussion
 • läsa kapitlet "Människoroppen" i boken "Biologi"
 • göra instuderingsuppgifter
 • göra laborationer
 • exkursioner

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper skriftligt, muntligt och praktiskt. Du kommer att bedömas utifrån följande:

 • Din förmåga att använda ord, begrepp och modeller för att beskriva arbetsområdet.
 • Hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle.
 • Hur väl du kan framföra och bemöta åsikter och argument.
 • Din kunskap om människans påverkan på miljön och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.
 • Dina kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp.
 • Hur väl du kan resonera om kemiska processer och samband.
 • Din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och lärande.

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift människokroppen

 • Inlämningsuppgift kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: