👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Minoritetsspråk och nordiska språk, år 6, vecka 15-17

Skapad 2017-04-04 09:37 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
En kort introduktion till minoritetsspråk i Sverige och våra nordiska språk.
Grundskola 6 Svenska
Svenska v15-19, 6A

Välkommen, velkommen, velkomið! 

 

I den här kursen kommer du att få bekanta dig med de nationella minoritetsspråk som vi har i Sverige samt det som vi benämner som nordiska språk. 

Innehåll

Syfte

Vi utgår från följande syfte från ämnet svenska: 

Ur det centrala innehållet för ämnet svenska

Vi arbetar med följande ur det centrala innehållet för ämnet svenska: 

Arbetsgång

Vårt material finns i iTunes U och kursen finns att ladda ner på Smedingeskolan kanal. Kursen heter Minoritetsspråk och nordiska språk, år 6. 

Inlämning sker i appen Showbie. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav: 

 • Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
 • Samtala

 

Uppgifter

 • Loggbok över 5768 visningar på Youtube

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6