Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EV-Bild

Skapad 2017-04-04 12:20 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 6 – 9 Estetisk verksamhet
Undervisningen ska syfta till att utveckla kunskaper om hur bild skapas. Eleverna ges möjlighet att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

 Undervisningens syfte:

Undervisningen ska syfta till att utveckla kunskaper om hur bild skapas. Eleverna ges möjlighet att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikehet och skapande förmåga.

 

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Skapa utifrån din kropp.
 • Använda färglära.
 • Använda olika tekniker, verktyg och material.
 • Vara delaktig.
 • Samtala kring din egen och kompisarnas bilder.

 


Hur ska det bedömas?

Du visar vad kan genom samtal, arbete och skapande på lektioner. 

 

Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

-Vi har lektioner både inomhus och utomhus. 

-Olika redskap och tekniker

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: