Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les pays francophones dans le monde: ett realia-arbete da15 vt17

Skapad 2017-04-04 13:11 i Da Vinciskolan Ale
Vi lär oss om de franskspråkiga länderna i världen. Ni arbetar i grupper om 2-3 elever (eller enskilt) och delar upp så många länder som möjligt mellan er. Ni redovisar genom att göra en Power Point med bilder och fransk text samt prata på franska. Er presentation formulerar ni med frågor och svar enligt listan nedan. Alla i gruppen ska redovisa och arbetet avslutas med presentationer torsdag den 4/4-15.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Här nedan ser ni en del av det som kan vara med i power point-presentationen. Ni kanske har fler idéer? Använd dem! •Antal invånare, huvudstad, språk mm. Natur: bilder på hur det ser ut i landet? Berg, stränder, dalar? •Städer: visa några intressanta städer. •Sevärdheter: Vad finns det att göra som turist? Vad lockar man turister med? •Kända personer från landet. •Nationalsång, flagga m.m.

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
unskapskrav i moderna språk - indelade i moment (inkl F)

Lyssna och läsa – reception

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
I enkla texter om vardagliga ämnen kan eleven förstå
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet
i enkel form
i enkel form och detaljer
översiktligt och detaljer
samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredsställande resultat
med gott resultat
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar
enkla förbättringar av egna framställningar
enkla förbättringar av egna framställningar

Samtala och skriva - interaktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Kommunikationens innehåll – realia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I olika sammanhang och områden där språket används kommenterar eleven några företeelser och kan då också
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: