Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EV- Musik Våren 2017

Skapad 2017-04-04 14:22 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 6 – 9 Estetisk verksamhet
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Sjunga, spela musik i olika sammanhang.
 • Kombinera musik med andra uttrycksformer.
 • Jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga och din kunskap att:

- Bidra till olika resonemang om musikens utformning, likheter och skillnader.

- Vara aktiv på lektionerna.

- Nämna ett par tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

- Bidra med egna åsikter och tankar.


Hur ska det bedömas?
Du visar vad du kan när vi arbetar på lektionerna, både när vi utövar instrumentspel och när vi har samtal kring musik.

 

Undervisning och arbetsformer

 

Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder läroböcker, instrument och film.

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: