Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Livscykler, åk 2

Skapad 2017-04-04 15:00 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Vi studerar växters och djurs livscykler genom att odla från frö till planta och se utvecklingen hos fjärilslarver fram till flygfärdig fjäril.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med:

 • följa och iaktta fjärilens utveckling från larv, puppa till färdig fjäril.
 • i grupp så fröer och ta hand om dem så att de växer upp till plantor.
 • göra experiment i grupp som handlar om hur fröer vill ha det för att gro och växa och i samband med detta får du iaktta och diskutera det du ser och dra slutsatser.
 • få föreläsningar och arbetsuppgifter om fjärilens livscykel, en plantas livscykel, om fotosyntesen och olika näringskedjor.
 • sortera växter.
 • lära dig hur djur har anpassat sig till olika ekosystem.

Det här ska vi bedöma:

Du ska kunna berätta om fjärilens livscykel.
Du ska kunna beskriva en växts livscykel.
Du ska kunna förklara varför fjärilen och växterna behöver varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Tema Livscykler åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
 • NO   3
Du kan på ett enkelt sätt förklara fjärilars och växters livscykler.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara fjärilars och växters livscykler.
Ny aspekt
 • NO   3
 • NO   3
Du kan på ett enkelt sätt förklara samband mellan växter och djur i olika ekosystem.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara samband mellan växter och djur i olika ekosystem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: