Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gitarr & Piano Åk 4

Skapad 2017-04-04 15:34 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 Musik
Du kommer i denna period arbeta med gitarr- och pianoackord i ensembleform. Du kommer få öva enskilt och i grupp med enkla låtar och lära dig ackorden till låtarna. Vi kommer också sjunga till låtarna för att du ska kunna skapa en helhetsbild.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

- Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

- Ackordspel med gitarr och piano

- Melodispel med girar och piano

- Verktyg och byggstenar för att förstå och komponera låten.

- Musiksymboler och dess funktioner i låten. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömningen sker löpande under lektionstid.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi börjar med gitarr och spelar enkla låtar med ackorden D, A7, Em och G. Sedan lägger vi på enkla melodier och stämmor. Sedan förutsätter vi med piano och använder oss av samma ackord och melodier. 

Ni kommer spela enskilot och i grupp för att kunna anpassa sin stäms till helheten i ensemblen och vi byter stämma för att göra dig uppmärksam på likheter och olikheter i musiken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik Kunskapskraven för åk 6

Elevens förmåga att delta i sång.
Kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Elevens förmåga att spela melodi-, bas- och slagverkstämmor. Elevens förmåga att kompa på ackordinstrument.
Spelar delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Spelar övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Spelar delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Elevens förmåga att sjunga och spela med timing. Elevens förmåga att sjunga och spela med passade karaktär.
Kan sjunga eller spela på något instrument i viss mån med tajming.
Kan sjunga eller spela på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
K sjunger eller spelar på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: