Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets förändringar - utveckling eller förfall?

Skapad 2017-04-05 07:51 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Språk är ingen enskild företeelse, utan språk påverkas hela tiden av varandra och förändras i takt med samhället. Du ska nu få en större förståelse för språkets utveckling.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Den närmsta tiden kommer vi att arbeta med språkhistoria och språkutveckling. Du ska få lära dig om svenska språkets ursprung och utveckling, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, samt fundera över nya ord och hur de bildas.

Innehåll

Varför ska du läsa språkhistoria?

Det är viktigt att förstå hur levande och dynamiskt språk är. Språk kan se olika ut i olika sammanhang och det är viktigt att anpassa sitt språk efter mottagare och sammanhang. Språk förändras också över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling. Vi kommer också undersöka hur händelser i dagens samhälle avspeglar sig i språket.

Olika språk påverkar också varandra. Svenska språket är ett litet språk, och har därför påverkats av andra, mer inflytelserika språk. Det är viktigt att veta varför man lånar ord från andra språk och vilka konsekvenser det kan få.

 

 

Undervisning

Du kommer bland annat att få genomgångar, delta i diskussioner och titta på delar av serien Värsta språket. Du kommer få arbeta med instuderingsfrågor, samt avslutningsvis redogöra för dina kunskaper skriftligt i en resonerande text.

Länk till planering i Gleerups: Svensk språkhistoria.

Bedömning

Du kommer få visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt under lektionstid. Det är viktigt att du deltar aktivt.

Avslutningsvis skriver du en resonerande text/håller du ett resonerande tal/spelar du in en film där du resonerar kring huruvida du anser att förändringarna i det svenska språket är utveckling eller förfall, eller kanske ingetdera. Du har med exempel ur svensk språkhistoria för att underbygga ditt resonemang.

Din uppgift bedöms utifrån vilken variant du har valt (muntlig eller skriftlig) och utifrån språkhistoriematrisen nedan. Nedan finns också en matris för resonerande text.

Uppgifter

 • Språkhistoria: svar på frågor i Gleerups Svenska 7-9

 • Språkets förändringar - utveckling eller förfall?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språkhistoria

F
E
C
A
Språkhistoria
Eleven når inte kunskapskraven.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

Sv
Resonerande text - språkhistoria

Skriven text

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan skriva en resonerande text med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva en resonerande text med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva n resonerande text med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan skriva en resonerande text med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva en resonerande text med relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva en resonerande text med väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan skriva en resonerande text med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en resonerande text med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en resonerande text med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.

Språkhistoria

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: