Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjälten!

Skapad 2017-04-05 10:13 i Alléskolan Lerum
Grundskola 6 Bild Svenska
Tillverka en egen superhjälte i lera, ta kort på den och skriv en berättelse där något händer som gör att din superhjälte får använda sina krafter för att lösa situationen.

Innehåll

UPPGIFT!

 1. Ta en bild på din superhjälte.
 2. Titta noga på bilden.
 3. Vad heter din superhjälte?
 4. Beskriv din superhjälte. Svara på följande punkter:

 

 

Utanpå:

Hur ser hjälten ut? Beskriv hen så mycket du kan. Tänk på att använda många adjektiv, glad, rutig mm. Tänk på att beskriva tex:

 • Ögon
 • Hår
 • Hy
 • Mun
 • Öron
 • Kroppsform
 • Längd
 • Kläder
 • Skor
 • Ansiktsuttryck mm  

Har hjälten ett anonymt utseende? Hur ser hjälten ut då?

Inuti:

Vilka inre egenskaper har din hjälte?

 • Superhjälte-
  egenskaper?
 • Vad gör hjälten glad?
 • Modig?
 • Ledsen?
 • Rädd för?
 • Älskar?
 • Arg för?
 • Drömmer om?
 • Hoppas på?
 • Hatar?Omkring:

I vilken miljö lever din hjälte?

 • Bor i stad, på landet, villa, lägenhet, radhus, husvagn, grotta mm?
 • Hur ser det ut där han/hon bor?
 • Vilken familj finns runtomkring?
 • Vem kommer han/hon bäst överens med?
 • Vänner? Fiender?
 • Arbetar med? Studerar? Skola?
 • Fritid? Vänner? Träning? Musik? Spel? Familj?
 • Husdjur?
 • Favoritmat?


Använd dina sinnen när du beskriver!

Öva på att beskriva med hjälp av liknelser.

 

5. Skriv en berättelse!

 

Något händer som gör att din superhjälte får använda sina krafter för att lösa situationen. Ta hjälp av beskrivningarna ovan så man lär sig saker om din superhjälte samtidigt som man läser berättelsen.

Tänk på!

 • Inledning och avslutning
 • Gestaltande beskrivningar

(Vanlig beskrivning: Lotta var lycklig.

Gestaltande beskrivning: Lotta hoppade upp och ner samtidigt som leendet på hennes läppar växte.

Vad är skillnaden? Den beskrivande texten når sin läsares tanke, medan den gestaltande texten gör att läsaren känner och upplever innehållet.

Gestaltande beskrivning:Calle kommer ingåendes med en tekopp. Han ställer ner den på katedern längst fram i klassrummet. Man ser hur mycket det ångar från teet. Ångan virvlar upp mot taket i snirkliga mönster.

Utan att skriva att teet är hett, gör denna gestaltande beskrivning att vi inuti oss känner hur hett teet är. Vi som läsare är med och skapar innehållet. Texten tar gestalt inuti oss. Gestaltning!)

 

 • Liknelser
 • Dialogform blandad med berättande form
 • Tempus (tidsform)
 • Styckeindelning och styckemarkering
 • Stor bokstav, skiljetecken

 

Skriv ungefär 1-2 sidor.

Inlämning fredag vecka 19.

Berättelsen och bilden på din superhjälte kommer att sättas upp för visning i klassrummet. :)

Uppgifter

Matriser

Sv Bl
Lärandematris - Superhjälten!

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriv en berättelse.
 • Sv
Jag följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar väl som en berättelse.

Förmåga

att formulera sig och kommunicera i skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Beskrivningar och handling
 • Sv  E 6
Jag skriver enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. (räknar upp händelser)
Jag skriver utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. (återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser)
Jag skriver välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. (förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa)
Struktur
 • Sv  E 6
Uppbyggnaden går att följa. Texten har en inledning och avslutning.
Uppbyggnaden är tydlig. Texten har en inledning och avslutning. Texten innehåller en tydlig vändpunkt (något händer som min hjälte löser).
Uppbyggnaden lyfter texten (t ex genom tillbakablickar). Texten har en inledning och avslutning. Texten innehåller en tydlig vändpunkt (något händer som min hjälte löser).
Styckeindelning och markering
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder en relativt väl fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Jag använder en väl fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Textbindning
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (tex och, men, när).
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (tex eftersom, därför att). Jag skriver korta och långa meningar för att variera texten och skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad och varierad textbindning. Jag skriver korta och långa meningar för att variera texten och skapa ett bra flyt.
Språk
Meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Ordval
Jag skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt. (Jag använder någon liknelse för att beskriva min superhjälte.)
Jag skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med en text om en superhjälte. Jag använder några liknelser som passar in i texten.)
Jag skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med en text om en superhjälte. Jag använder flera liknelser som passar väl in i texten.)
Tempus
Jag använder i huvudsak korrekt tempus.
Jag använder relativt korrekt tempus och anpassar efter olika tidsperspektiv.
Jag använder tempus på ett medvetet sätt och anpassar det väl efter olika tidsperspektiv.
Skrivregler
Skiljetecken
 • Sv  E 6
Jag använder i huvudsak stora skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken) på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt. Jag använder oftast skiljetecken vid direkt anföring (dialogform) på ett korrekt sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt. Jag använder skiljetecken vid direkt anföring (dialogform) på ett korrekt sätt.
Stavning
Jag gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Jag gör få stavfel.
Jag gör ytterst få stavfel.
Förstärka texters budskap
 • Sv  E 6
Jag förstärker och levandegör min berättelses budskap genom att kombinera texten med en bild på en lerfigur så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag förstärker och levandegör min berättelses budskap genom att kombinera texten med en bild på en lerfigur så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Jag förstärker och levandegör min berättelses budskap genom att kombinera texten med en bild på en lerfigur så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: