Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2017-04-05 10:16 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Hur länge har Landvetter funnits? Hur levde man förr här på samma plats som ni bor? Hur var det att gå i skolan förr i tiden? Dessa frågor kommer vi att arbeta med i vårt arbetsområde om förr och nu,

Innehåll

Förr och nu

Du ska får lära dig om hur man levde förr i tiden. Hur var det att gå i skolan för 100 år sedan?  Du kommer att få läsa, titta på fotografier och se filmer om livet förr. Syftet med undervisningen är att du ska lära dig mer om hur livet såg ut i ditt närområde för 100 år sedan. Du ska få kännedom hur det var att gå i skolan förr i tiden. 
 

Undervisningens innehåll

     

Vad?

I undervisningen ska du få lära dig:

 • hur orten Landvetter växte fram
 • vad man arbetade med i Landvetter förr
 • hur det var att vara barn och gå i skolan att gå i skolan under första hälften av 1900-talet
 • vilka likheter och skillnader vi kan se mellan livet idag och för 100 år sedan
 • göra en tidslinje om ditt liv

Hur?

Vi ska:

 • besöka gamla skolhuset i Lunna.
 • titta på Emil i Lönneberga och leta likheter och skillnader mellan hur vi lever idag
 • göra din egen tidslinje 
 • titta på foton och film som visar hur livet och skolan såg ut för ca 100 år sedan
 • ta del av intervjuer av människor som gick i skolan för 100 år sedan
 • titta på powerpoint-presentationer
 • titta på film om hur det var att vara barn för 100 år sedan
 • prata om det i klassen.
 • arbeta i helklass och i smågrupper

Du ska:

 • utveckla din kunskap om hur ditt närområde vuxit fram
 • kunna berätta något om skolan förr i tiden,
 • kunna berätta något om kyrkan förr jämfört med nu.
 • känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder.
 • göra jämförelser om livet förr och nu.
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och på hemorten.

Bedömning sker under lektionerna. Läraren kommer att bedöma dig utifrån ditt deltagande på lektionerna. 

 

Ingressbild https://varjager.wordpress.com/2014/11/02/skolan-forr-och-nu-i-sverige/

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: