Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisationens kultur

Skapad 2017-04-05 10:33 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Organisationens kultur kan jämställas med dess själ. Kulturen är ofta osynlig för ögat och går inte att beskriva på ett enkelt sätt. Den består av de osynliga vanor och regler som, medvetet eller omedvetet, styr den verksamhet som bedrivs. Google och IKEA är exempel på företag som med hjälp av en stark företagskultur har nått stora framgångar. Genom att studera autentiska exempel så kommer du att få en inblick i vilka beståndsdelar som skapar framgångsrika organisationskulturer.

Innehåll

Material: Läroboken kapitel 7, sidan 161

Tidsplanering:

  • Start vecka 16 - inledande självstudier (då jag är på konferens)
  • Examination vecka 21-22

Uppgifter

  • Skolans kultur

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
    Led  -
  • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
    Led  -

Matriser

Led
Organisationens kultur

Kunskapsmål

E
D
C
B
A
Redogör för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven olika företeelser och sammanhang.
förklarar översiktligt enkla resonemang
förklarar utförligt välgrundade resonemang
förklarar utförligt och nyanserat välgrundade och nyanserade resonemang
Redogör för hur organisationskulturer uppstår och för resonemang om
redogör översiktligt enkla resonemang
redogör utförligt välgrundade resonemang
redogör utförligt och nyanserat Välgrundade och nyanserade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: