Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vektor Åk 7 - Kapitel 5 - Stenstorpsskolan 2016/2017

Skapad 2017-04-05 10:51 i Kärlekens skolas fritidshem Halmstad
Vektor Åk 7 - Kapitel 2 - Stenstorpsskolan 2016/2017
Grundskola 7 Matematik
I det här kapitlet lär vi oss vad en variabel är och hur vi kan räkna med variabler. Vi lär oss att teckna, tolka och förenkla uttryck. Vi kommer också att beräkna uttryck. Vi lär oss även vad en ekvation är och hur vi kan teckna och beräkna ekvationer samt hur man kan använda ekvationer vid problemlösning.

Innehåll

I det här kapitlet, "Statistik", jobbar vi med följande delkapitel:

 • 5.1 - Numeriska uttryck
 • 5.2 - Algebraiska uttryck
 • 5.3 - Ekvationer
 • 5.4 - Problemlösning med ekvationer

 

Begrepp som du behöver lära dig:

 • uttryck, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, prioriteringsregler, variabel, förenkla, teckna uttryck, ekvation, likhet, likhetstecken, led, .

 

Så här jobbar vi på lektionerna:

 • startuppgifter (en-två-alla)
 • genomgångar
 • filmer
 • praktiska uppgifter (ofta i par eller grupp)
 • gemensamma uppgifter
 • egen räkning (kan ske i par)

 

Du kommer att examineras genom:

 • prov (två-och-två, jag bestämmer paren)
 • deltagande på lektionerna (muntligt och skriftligt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Vektor Åk 7 - Kapitel 5 - Stenstorpsskolan 2016/2017

Kapitel 5 - Algebra

E
C
A
Problemlösning
Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning. (Du kan utifrån givna frågor kortfatta beskriva hur du löst problemet och svara på varför du valt det tillvägagångssättet. Du har en idé, eller kan hjälpa till att utveckla en idé, om ett annat sätt att lösa problemet).
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning. (Du kan förklara hur du löst problemet och du kan motivera varför du valt det tillvägagångssättet. Du kan ge ett förslag på ett annat sätt att lösa problemet).
Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning. (Du förklarar hur du löst problemet och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på problemet).
Begrepp
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer. (Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva vilka begrepp du använder och något om hur de hör ihop med varandra).
Du använder matematiska begrepp när du löser problem i delvis nya situationer. (Du kan förklara begreppen du använder och hur de hör ihop).
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser problem i nya situationer. (Du förklarar de begreppen du använder och hur de hör ihop, även om de kommer från olika matematiska områden).
Metod
Du använder någon metod för att lösa enklare beräkningar med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
Kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget.
Resonemang
Du ställer någon fråga eller säger något som bidrar till diskussionen.
Du kommer med idéer och förklaringar som bidrar till att leda diskussionen framåt.
Du använder och utvecklar det andra säger, vilket leder till djupare diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: