Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2017-04-05 12:44 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Under detta arbetsområdet får eleverna läsa faktatexter av varierande längd samt lära sig att skriva referat på någon eller några av dessa texter.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Vad är ett referat? Hur kan ett referat se ut? Hur skriver man referat? Du kommer att få öva på att skriva ett referat.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Att kunna behärska referat är en färdighet som du kommer ha nytta av i många olika studier, både i grundskolan och senare i gymnasiet. Alla utbildningar du kommer att komma i kontakt med i framtiden förutsätter att du behärskar referatteknik. Du kommer därför att få öva på att skriva ett referat.

Under detta arbetsområde kommer vi att utveckla följande förmågor:

 

Innehåll och arbetsformer

Vi kommer under momentet arbeta med följande: •

 • Genomgångar av hur ett referat är uppbyggt
 • Tips på vad man skall tänka på när man skriver ett referat (källor, referatmarkörer osv).
 • Du kommer att få läsa en artikel som du övar att skriva ett referat på

Bedömning

Under bedömningen kommer vi fokusera på följande:

 • Du ska veta vad ett referat är för någonting.
 • Kunna tankeången då man skriver ett referat; det skall vara korrekt och sakligt, får inte innehålla egna åsikter osv.
 • Kunna använda dig av citat och ange källan på ett korrekt sätt.
 • Kunna skriva ett referat på en enkel tidningsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk

Läsa och analysera

F
E
C
A
Förmåga att läsa texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan läsa sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Förmåga att läsa och analysera texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

Skriva

F
E
C
A
formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
välja och använda språkliga strategier,
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: