Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige: från u-land till i-land vt-17

Skapad 2017-04-05 13:02 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Förmågor

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används, och
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Konkretiserade mål

Att du efter arbetsområdet

 • har en ökad förståelse för hur det gick till när Sverige blev en demokrati,
 • har ökad kunskap om de viktigaste händelserna och personerna under tidsperioden,
 • att du kan använda dig, av för tidsperioden, relevanta begrepp,
 • fått möjlighet att träna din förmåga att granska tolka och värdera olika källor och 
 • kan se samband mellan olika tidsperioder.

Upplägg

Du kommer att få

 • lyssna och anteckna vid genomgångar
 • läsa och arbeta med frågor i dina läroböcker
 • se väl valda filmer

Slutuppgift

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper

 • vid genomgångar och redovisning av svaren på frågorna i boken
 • vid ett prov
 • vid arbete och inlämning av en källgranskningsuppgift

Bedömning

Du kommer att bedömas på

 • dina kunskaper om hur det gick till när Sverige blev ett demokratiskt land,
 • din förmåga att se samband mellan olika tidsperioder,
 • din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera historiska källor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: