Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering Arabiska VT17 , V 16-22

Skapad 2017-04-05 14:16 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att arbeta med hög läsning genom att läsa högt och skriva olika typer av texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa,skriva,tala och lyssna

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att kunna skriva och forma bokstäver.
 • Att kunna läsa och skriva alla bokstäver.
 • Att kunna läsa och skriva enkla meningar och korta texter.
 • Att kunna läsa högt i grupper.
 • Att lyssna och följa instruktioner.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Använda legoklossar och bygga bokstäver.
 • Klippa ut bokstäverna ur tidningar.
 • Använda olika pedagogiska lekar.
 • Vi tränar på hög läsning genom att läsa olika texter tillsammans och sedan samtalet om innehållet.
 • Vi tränar att skriva olika typer av texter om välbekanta ämnen.
 • Vi kommer att titta och lyssna på en film och diskutera innehållet med varandra.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du känner till alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Du kan uttala och skriva alla bokstäver.
 • Du kan skriva enkla meningar och korta texter.
 • Du ska vissa att du kan skillnaden mellan arabiska och svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: