👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt år 9

Skapad 2017-04-05 14:25 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Svenska
Författare har i alla tider påverkats av den tid och den miljö som de levt i. Genom att läsa äldre litteratur och studera författarnas liv lär vi oss mycket om hur människorna som levt före oss har tyckt och tänkt om alla möjliga saker. Vissa teman är odödliga och återkommer gång på gång i litteraturhistorien till exempel relationer mellan människor, kärlek och kampen för överlevnad och ett värdigt liv. I det här arbetsområdet kommer du att fördjupa dig i en känd västerländsk författare som fortfarande läses med behållning om och om igen.

Innehåll

Målet med undervisningen

Arbetsområdet ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Så här ska vi arbeta

I arbetsområdet kommer du att:

 • repetera hur man söker och sammanställer information från olika källor
 • repetera hur man resonerar om en källas trovärdighet och relevans
 • repetera hur du använder Creative Commons
 • få en genomgång av skolbibliotekarien om hur du söker information om författare och litterära epoker
 • få en kort genomgång av litteraturhistoriens sju stora epoker
 • söka, sammanställa samt kritiskt granska information om en skönlitterärt betydelsefull författare och dennes verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i
 • skriva en källförteckning
 • skapa en plansch eller en faktatext
 • skapa en digital bildpresentation
 • arbeta med kamratrespons

 

Uppgifter, arbetsgång och skrivmallar

Presentation av uppgiften

Författarporträttets innehåll

Övrigt arbetsmaterial

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

Att söka och använda bilder som inte skyddas av upphovsrättslagen

Hur använder man Creative Commons?

Källkritik: Söka och granska källor

Muntlig redovisning

Så söker du på webben, Skolverket

Vad är Creative Commons?

Weimenhög, Anna (2017), Källkritiska frågor till sidor du hittar på nätet

Weimenhög, Anna (2015), Att skriva en källförteckning

Användbara länkar

Google URL Shortener

Licensvillkor (Creative Commons)

Om Creative Commons licenserna

TinyURL

Tidsåtgång

Totalt 17 lektioner (varav minst 10 är vikta för eget arbete med författarporträttet). Du kommer dessutom att behöva arbeta med ditt författarporträtt hemma så förbered dig på en del läxläsningstid.

Lektionsplanering 9:1

Lektionsplanering 9:2

Lektionsplanering 9:3

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 • väljer vilka källor du ska använda samt hur du resonerar om dina källors trovärdighet och relevans
 • sätter samman din information
 • presenterar din författare och dennes verk
 • kopplar samman din författare och dennes verk med den historiska tiden och den litterära epoken
 • kombinerar bild och text
 • redovisar ditt författarporträtt muntligt
 • ger kamratrespons

 Bedömning utgår från följande delar av kunskapskraven:

 • Eleven kan också föra  […] resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Eleven drar då  […] underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 
 • Eleven kan skriva olika slags texter med  […] språklig variation, […] textbindning samt  […] fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett  […]  urval av källor och för då  […]  underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller  […] beskrivningar och förklaringar, […] ämnesrelaterat språk samt  […]  fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett  […] fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Dessutom kan eleven ge  […] omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett  […] fungerande sätt. 
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med  […] fungerande struktur och innehåll och  […] anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.