👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmdiskussion - "Under Sanden".

Skapad 2017-04-05 14:36 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska Svenska som andraspråk
Du ser en spelfilm som gjorts om hur livet såg ut för en grupp tyska ungdomar under andra världskriget. Spelfilmen skildras ur två perspektiv: fångarna och fångvaktarna. Vi diskuterar innehåll, karaktärer, tid, miljö, budskap samt uppbyggnad.Du får möjlighet att uttrycka dig muntligt och dela med dig av dina synpunkter, tankar och tolkningar.

Innehåll

Mål för arbetet

 • Återberätta innehållet i något du sett.
 • Fundera över hur händelser kan skildras ur olika perspektiv.
 • Diskutera.
 • Argumentera.
 • Dela med dig av egna synpunkter, tankar och tolkningar.
 • Lyssna på andras uppfattning och tolkningar.
 • Ställa frågor som leder diskussionen vidare. 

Arbetsgång

 • Vi ser filmen "Under Sanden"
 • Diskussionstillfälle i helgrupp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i filmen vi sett.
 • tolka, jämföra, reflektera och analysera filmens innehåll, uppbyggnad och budskap.
 • argumentera kring dina tankar och åsikter i diskussionen.
 • lyssna på de andras uppfattningar och tolkningar

Matriser

Hi Sv SvA
Filmdiskussion: "Under Sanden"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse: återberättar, förklarar, tolkar, reflekterar och analyserar.
Du återberättar delar av handlingen i filmen. Du uttrycker mest konkreta svar som du finner i handlingen och reflekterar i ringa grad själv.
Du kan förklara och göra en enkel tolkning av det du sett. Du uttrycker till viss del egna reflektioner utifrån det du läst och sett samt gör enstaka kopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till handlingen.
Du reflekterar och tolkar det du sett och kan delge dina tankar. Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läst och sett samt visar att du har förmågan att koppla det du fått ta del av till dig själv och din omgivning.
Du reflekterar och analyserar det du sett. Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läst och sett samt visar att du inte bara gör kopplingar till dina egna erfarenheter och det dina klasskamrater framfört, utan även till annan litteratur, film, vad som händer i samhället, andra kunskaper m m.
Analys & Reflektion
Du återberättar utifrån filmen men har svårt att förklara hur du tänker och varför du tänker just så.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar dina ställningstaganden med en svag anknytning till filmerna.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som filmerna berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Du hittar argument för dina ställningstaganden i filmerna.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring flera ämnen som filmerna berör, ser innehållet ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på filmerna, diskussioner och egna erfarenheter.
Engagemang/ initiativförmåga
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga i diskussionen.
Du deltar genom att besvara och motivera dina svar i några frågor i diskussionen.
Du deltar aktivt i den muntliga diskussionen genom att svara på frågor, motivera dina svar och dela med dig av dina egna åsikter. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar och tolkar det du tagit del av.
Du deltar aktivt i den muntliga diskussionen både genom att ge tydliga/utförliga svar, motivera, dela med dig av egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt.