Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget arbete (fredagar) v.13-17

Skapad 2017-04-05 15:43 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola F Matematik NO (år 1-3) Svenska Bild
Arbetsuppgifter på Annelies "blomma", v.13-17.

Innehåll

Arbetsuppgifter:

 • "Spåra och skriv A och O". Barnen tränar att börja skriva bokstäverna uppifrån, genom att först spåra bokstaven med fingret, sedan skriva bokstaven med penna fem gånger. Bokstäverna ska också stå PÅ raden.
 • "Gör en dubbelknut". Barnen tränar på att göra dubbelknut, först på våra "knytrep", sedan med bomullstråd. Den knutna tråden ska sedan tejpas fast i arbetshäftet, och eleven ska skriva "DUBBELKNUT".
 • "Tangram - O". Lägga bokstaven O med de geometriska formerna i tangrambitarna. Bokstaven är förtryckt, och barnen ska pussla in bitarna så att alla får plats.
 • "Rita ett vårtecken". Barnen ska rita ett vårtecken i sitt arbetshäfte.
 • "Plantera". Barnen får välja på att plantera ett skott från gröna växter eller tagetesfrön.
 • "Klipp ur blomman".

Barnen väljer i vilken ordning de vill göra arbetsuppgifterna. Alla uppgifter ska göras under morgonens arbetspass.

Den här "blomman" gör Linden v.13, Lönnen v.14 och Kvisten v.17.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: