👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete - Lyssna

Skapad 2017-04-05 18:02 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
I vårt värdegrundsarbete undervisar vi barnen i vikten av att lyssna på varandra. Detta medför ringar på vattnet så barnen lär sig samförstånd, ömsesidighet och turtagning.( SÖT)

Innehåll

Pedagogisk Planering

Arbetslag/ Förskola

Floraparkens förskola, Svedala kommun 

Arbetslag: Akrobaterna och Jonglörer

Syfte - Varför?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situationer samt vilja hjälpa andra (lpfö 98 rev. 2016)

 

Utifrån detta läroplansmål  ser vi emellan åt att barnen inte lyssnar på varandra, barnen kommer även till oss vuxna och till sina kompisar och säger " Hen lyssnar inte på mig."

Så vi  tänker att börja arbeta mer med hur" lyssnar vi på varandra".

 Om barnen lyssnar på varandra så kommer de även att lära sig samförstånd, ömsesidighet och turtagning 

 Och detta tänker vi kommer göra att det blir mindre missförstånd och konflikter barnen emellan.

 

Barnens intresse - nuläge

Vi ser emellan åt att barnen inte lyssnar på varandra, barnen kommer även till oss vuxna och till sina kompisar och säger " Hen lyssnar inte på mig."

 

Metod - Hur gör vi för att uppnå vårt syfte?

 

Vi kommer att använda oss av kompisboken Lyssna och komma överens.

Vi kommer även att ha olika aktiviteter där lyssnandets ligger i fokus, så som viskeleken, lyssna efter ljud, ljudmemory, att lyssna på kompisarna när de håller i någon aktivitet. 

Vi kommer att arbeta med Jaget, utifrån jaget  kommer vi bland annat att använda oss av dramatisering, högläsning, intervjuer, dialoger med barnen. utifrån dessa verktyg vill vi nå barnens medvetenhet om känslor, vänskap och relationer, kroppsspråk, röstläge, ansiktsuttryck,. 

Vet man hur man själv reagerar på olika saker och har en bra självkänsla, en stark jag-bild, så är det lättare att sätta sig in i hur andra kanske känner och tycker fast man själv inte tycker eller känner så. Lättare att lyssna på varandra då.