Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema åk 7

Skapad 2017-04-06 10:43 i Öjersjö Brunn Partille
Konstsagor, folksagor, fabler,sägner, legender och myter
Grundskola 7 Svenska
Det var en gång... Folksagor, konstsagor och fabler

Innehåll

Planering för arbetsområde

Vi arbetar med arbetsområdet sagor. Syftet är att utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka olika slags sagor samt att ge dig tillfälle att utveckla ditt skrivande inom denna genre. Du ska också lära dig några kända författare och typiska drag för sagor och fabler.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

 

Undervisning

 • Vi kommer läsa olika typer av sagor och analysera dem.  
 • Vi pratar om vad som brukar finnas med i en saga.
 • Ni får skriva författarporträtt, där ni berättar om en sagoboksförfattare.
 • Ni kommer att skriva om en saga till en nyhetsartikel.
 • Ni kommer att skriva egna sagor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska

Läsa

E
C
A
Eleven kan läsa sagor och fakta om sagor med flyt.
Eleven kan läsa sagor och fakta om sagor med gott flyt.
Eleven kan läsa sagor och fakta om sagor med mycket gott flyt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande eller sagda "mellan raderna"
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande eller sagda "mellan raderna"

Skriva

E
C
A
Språkriktighet
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Ordförråd
Eleven kan skriva med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Beskrivningar
Sagan innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Sagan innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Sagan innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar.
Anpassning till texttyp
Texterna innehåller någon ingrediens som är typisk för texttypen.
Texterna innehåller några ingredienser som är typiska för texttypen.
Texterna innehåller flera ingredienser som är typiska för texttypen.
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Eleven kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sin texts budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sin texts budskap.
Genom att kombinera text och bildr så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sin texts budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: